Inschrijfformulier veulens

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer     Faxnummer  
Emailadres
 

 

Veulengegevens

Naam veulen     Stamboeknummer  
Geboortedatum
Geslacht
Kleur
Naam vader
Naam moeder     Stamboeknummer  
Naam moedersvader
Predikaten moeder
Sportresultaten moeder
Predikaten grootmoeder       Sportresultaten  
 
Eventueel stamboekpapier (*)

(*) Het stamboekpapier van de moeder, of het veulenpapier kan digitaal worden meegestuurd. (max 300kb)
Uiteraard mag een kopie ook per post (Tav F.A.M. Palstra, Alddyk 16, 8629 PB Scharnegoutum) worden verstuurd.

Ruimte voor opmerkingen